A PRODUCTION OF

The THEATRE "SCHOOL of DRAMATIC ART"

DMITRY KRYMOV LABORATORY

IN ASSOCIATION WITH “THE MEYERHOLD CENTRE”

on the venue of “The Meyerhold Centre” (Novoslobodskaya, 23)

KATYA,
SONYA,
POLYA,
GALYA,
VERA,
OLYA,
TANYA...

ADAPTED FROM IVAN BUNIN

____________________________________________________________________

Performers:
Anna Sinyakina, Natalia Gorchakova, Maria Smolnikova, Varvara Nazarova, Valery Garkalin, Maxim Maminov, Mikhail Umanets, Sergey Melkonyan, Alexander Kabantsov (accordion), Arcady Kirichenko, Vadim Dubrovin

____________________________________________________________________

Stage Design - Maria Tregubova


_____________________________________________________________

Lighting Design - Damir Ismagilov

Choreography - Anatoliy Voinov

Make up - Tatyana Shmykova
_______________________________________________________________________

Video - Alexander Shaposhnikov

Magic tricks  - Raphael Tsytalashvily

The French language adviser - Nicolay Hatckevitsh
_______________________________________________________________________

Lighting- Оlga Ravvich, Alexei Mikhalevskiy, Alexander Korotkov

Sound – Denis Gilev

Props- Maria Masalskaya, Maria Smirnova

Costumes – Irina Bakulina, Victoria Solovieva

Make up artist – Anastasia Mishenkova

Technikians: Valery Gurianov, Sergey Nazarov, Nicolay Zhigulin, Anton Telkov, Ivan Eryshev, Boris Opletaev

Production manager - Zakhar Dubin

_________________________________________________________________________

Stage manager – Margarita Mikhailovna Bondarenko

_________________________________________________________________________

IDEA, COMPOSITION AND DIRECTION
Dmitry Krymov

__________________________________________________________________________

is performed on the venue of “The Meyerhold Centre”

Novoslobodskaya, 23