Giraffe Death

_________________________

Collective Work 

_________________________

Authors of the Text:

Inna Suharetskaya, Irina Denisova, Natalia Gorchakova
Maria Smolnikova, Mikhail Umanets,
Sergei Melkonyan, Arkadiy Kirichenko

 

On the Stage:

Maria Smolnikova
Michael Umanets
Inna Suharetskaya
Sergei Melkonyan
Irina Denisova
Arkadiy Kirichenko
Natalia Gorchakova
Alexandro Chervenko
Passer-by with dogs - Anton Telcov, Nicholai Zhigulin

 

Direction Dmitry Krymov

Artist Vera Martynova

 

Animation
Philipp Vinogradov and Vera Martynova

Film
Alexander Shaposhnikov

Puppets
Valentina Ostankovich

Light
Olga Ravvich, Igor Orlov

Sound
Denis Gilyev

Costumes
Irina Bakulina Svetlana Zabavnikova, Yulia Makarova

Props
Tatiana Mishlanova, Olga Tarskaya, Asya Kazanovskaya

Technical Support
Svetoslav Zaitsev and Sergey Chernyshev

 

Director's Assistant
Margarita Bondarenko

Administrator
Evgeny Khudiakov

_______________________________________________________

Thanks is expressed to V. Grishanin and V. Grahtunov.
Thanks, of course, to the management of project "Open Stage".
Thanks to A. Korovin for his participation in filming.
Thanks to the South African Republic for their careful
treatment of animals and for materials provided.

A separate thank you to Alexander Nazarov

Adress: Povarskaya str., 20

Phone: 632-93-44, 632-93-77